/

Harus Ada Pemisahan

Baca:  Keluaran 12:29-42 “…mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya.”  Keluaran 12:39b Semua orang yang diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan ditebus melalui darah.  Seperti bangsaBaca selengkapnya…

/

Tuhan Bukit Batuku!

Baca:  Mazmur 104:10-35 “gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk.”  Matius 104:18 Siapa yang dapat mengukur kasih Tuhan?  Tak seorang manusia pun yang mampu.  Kasih Tuhan ituBaca selengkapnya…

/

Semakin Berisi, Semakin Merunduk

Baca:  Ulangan 8:1-20 “Maka janganlah kaukatakan dalam hatimu: Kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.”  Ulangan 8:17 Salah satu sifat buruk yang tanpa disadari sering muncul dalam diri seseorang adalahBaca selengkapnya…

/

Memilih Pasangan

Baca:  1 Korintus 7:1-16 “tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.”  1 Korintus 7:2 Alkitab secara jelas menyatakan bahwa untuk menghindarkan diri dari bahayaBaca selengkapnya…