Renungan Harian, 03 November 2018
Yohanes 15 : 5

Akulah pokok anggur dan kamulah ranting rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab diluar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

Berbuah banyak mengartikan bahwa kita dapat menghasilkan banyak kebaikan dalam kehidupan. Kita dimampukan Tuhan untuk menjadi jawaban bagi banyak orang. Kita dimampukan Tuhan untuk mampu menjadi teladan Firman dalam kehidupan, sehingga perkataan dan perbuatan kita akan menjadi singkron. Kita dimampukan Tuhan untuk mengemban dan melaksanakan amanat agungNya Tuhan dalam kehidupan. Dan semuanya itu, hanya bisa kita lakukan jika kita tetap di dalam Tuhan.

Ketika kita dikuatkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan, maka selanjutnya mari kita menguatkan orang lain dengan berbagi Firman Tuhan dan kebenaran Allah dalam kehidupan sehingga semakin banyak orang yang akan dimenangkan dalam Tuhan. Jangan berhenti hanya di kam..!

Pesan hari ini kepada kita adalah marilah kita tetap di dalam Tuhan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan Tuhan untuk menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan.