Renungan Harian, 24 Oktober 2018
Roma 6 : 4

Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Baptisan adalah lambang kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat. Artinya, kita membersihkan manusia lama kita, yaitu manusia yang penuh dengan dosa. Allah mengosongkan hati kita kemudian diisi oleh Firman Allah. Baptisan adalah lambang kita telah mati oleh dosa kemudian dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup yang baru. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh hidup yang baru, hidup yang merdeka dari dosa. Menanggalkan manusia lama serta semua kelakuannya (Kolose 3 : 9) dan mengenakan mansuia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya (Efesus 4 : 24) agar kita dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah yang bukan berasal dari dunia, yang penuh dengan dosa dan keinginan keinginan daging (Yohanes 18 : 36).
Perbuatan daging telah nyata (Galatia 5 : 19 – 21) dan hasil dari perbuatan daging akan menuai kematian kekal (Roma 8 : 13).
Namun orang yang sudah hidup baru tidak lagi menuruti keinginan dosa dengan cara merenungkan firman Tuhan sehingga pikiran akan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita menjadi hamba kebenaran (Roma 6 : 12-13). Menerima Yesus Kristus untuk tetap hidup di dalam kita (KoloseĀ  2 : 6) supaya kita mengetahui apa yang baik di dalam Kristus dan melakukannya (Filipi 1 : 10).