Renungan Harian, 17 Oktober 2018
1 Petrus 4 : 8

Tetapi yang terutama : kasihilah sungguh - sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih banyak sekali menutupi dosa.


Dosa adalah pelanggaran terhadap firman dan hukum Allah (1 Yohanes 3 : 4). Dosa selalu dimulai dari keinginan yang tidak sesuai dengan Firman (Galatia 5 : 19 – 21), kemudian dibuahi sehingga melahirkan dosa dan ketika dosa sudah matang, ia akan melahirkan maut (Yakobus 1 : 15). Maut yang dimaksudkan adalah kematian kekal. Dosa akan membawa pada kematian kekal. Kematian kekal adalah kematian yang akan membawa orang-orang yang hidup di dalam dosa kepada neraka dengan api yang bernyala-nyala.
Lebih lanjut, dosa perkataan juga sama seperti kanker yang menjalar. Omongan-omongan kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan dan menyesatkan banyak orang, dikatakan seperti penyakit kanker dan kanker adalah penyakit yang ganas yang mematikan (2 Timotius 3 : 16 – 17).
Tetapi kasih, akan menutupi banyak sekali dosa. Tuhan bilang dalam pasal ini, agar kita mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh, artinya dengan ketulusan hati (Mazmur 73 : 1), bukan dengan pura pura (Roma 12 : 9). Tuhan Yesus juga mengasihi manusia dengan ketulusan, karena itu, Bapa mengutus anakNya, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal (Yohanes 3 : 16). Bukankah tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah kepada manusia ?
Karena itu, mari kita belajar untuk mengasihi sesama manusia dengan ketulusan sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu.