Renungan Harian, 07 Juli 2019
Yohanes 10 : 10

“Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala hal.”

Pencuri yang dimaksud dalam ayat ini adalah iblis. Iblis adalah pencuri yang sering sekali mencuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, setiap manusia yang percaya. Tanpa sadar, ia setingsekali mencuri sukacita, damai sejahtera serta berkat kita menjadi sebuah kebinasaan.

Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis adalah bapa pendusta. Setelah mencuri, ia membunuh dan tujuan berikutnya, ia membinasakan, supaya semakin banyak orang yang mengikut jalannya.

Namun mengikuti iblis adalah sebuah kebodohan yang akan membawa kita kepada maut, sebaliknya mengikut Yesus akan memberikan sukacita, damai sejahtera dan akan berakhir dengan indah pada kehidupan yang kekal. Tuhan katakan “ Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala hal”. Artinya kehidupan adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan kepada kita juga dianugerahkan keselamatan yang diberikanNya secara Cuma-Cuma. Sadarilah dan jadilan berkat serta telada, karena kehidupan yang sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus.

Haleluya!!